Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.valkencourt.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Health & Sports Club Valkencourt met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Health & Sports Club Valkencourt niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Health & Sports Club Valkencourt garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Health & Sports Club Valkencourt via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Health & Sports Club Valkencourt wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Health & Sports Club Valkencourt links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Health & Sports Club Valkencourt worden aanbevolen. Health & Sports Club Valkencourt aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Health & Sports Club Valkencourt niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Health & Sports Club Valkencourt behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Health & Sports Club Valkencourt of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Health & Sports Club Valkencourt behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Health & Sports Club Valkencourt
Pastoor Heerkensdreef 15
5552 BG Valkenswaard

040 204 18 85
Biocircuit

Biocircuit

Geplaatst op: 2019-05-15

Nu bij Valkencourt: Biocircuit. Dit circuit biedt een training op maat waarmee je je fitnessdoelen in korte tijd bereikt.

Lees meer Meer nieuws
Workshop Tibetaanse Yoga

Workshop Tibetaanse Yoga

Geplaatst op: 2019-05-10

De Vijf Tibetanen hebben een vitaliserende werking op zowel uw lichamelijke als mentale conditie. Ze worden daarom ook wel de vijf verjongingsrituelen genoemd.

Lees meer Meer nieuws